PRZEGLĄD PRASY

Makiety zwierząt przy drodze do Morskiego Oka

 
 
 
 
 
8 października 2011
 
Gazeta Wyborcza Kraków
 
 
 
Białe makiety zwierząt żyjących w Tatrach stanęły przy drodze do Morskiego Oka. Mają one symbolizować nieobecność prawdziwych zwierząt, by wzbudzić wśród turystów refleksję nad zachowaniem w górach.
 
Białe plansze stanęły obok budynku tzw. Dróżniczówki przed Wodogrzmotami Mickiewicza, przedstawiają m.in. jelenia, niedźwiedzia, świstaka, orła, kozicę, rysia i wilka. Na każdej makiecie widnieje informacja z ciekawostkami dotyczącymi przedstawianych gatunków. - Białe plamy w krajobrazie Tatr to możliwa konsekwencja nieodpowiedzialnych zachowań niektórych turystów - powiedział PAP Szymon Ziobrowski z Tatrzańskiego Parku Narodowego. - Turyści, widząc taką makietę, być może zastanowią się, czy lepiej jest oglądać białą plamę, czy może prawdziwe zwierzę - wyjaśnił. - Tatry to dom dla wielu chronionych gatunków dziko żyjących zwierząt. Turyści wchodząc na teren parku narodowego powinni pamiętać, że nie są u siebie i obowiązują tu pewne zasady - dodaje Ziobrowski.
Nieodpowiednie zachowanie turystów, jak zbaczanie z wyznaczonych szlaków, pozostawianie śmieci czy dokarmianie zwierząt, ma bardzo negatywne skutki dla dziko żyjących zwierząt. Kuszone przez ludzi jedzeniem często ulegają niebezpiecznej dla nich synantropizacji, czyli zatracaniu naturalnego lęku przed człowiekiem. Takie zwierze zazwyczaj traci instynkt samodzielnego odnajdywania pożywienia i nie potrafi powrócić już do dzikiego trybu życia. Zbaczanie z wyznaczonych szlaków z kolei niepokoi zwierzęta, które z czasem zawężają obszar swojego bytowania.
Każdego roku polskie Tatry odwiedza około 3 mln turystów, z czego jedna trzecia kieruje się do Morskiego Oka - dlatego właśnie ekspozycję edukacyjną umieszczono na trakcie prowadzącym w to popularne miejsce. Władze Tatrzańskiego Parku Narodowego mają nadzieję, że symboliczny przekaz trafi do turystów. Makiety zwierząt pozostaną przy drodze do Morskiego Oka przez cały rok.