ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Towarzystwo Edukacji Artystycznej

 
 
 
 
 
towarzystwo
 
 
 
19 października 1996 r. w Zakopanem zostało założone Towarzystwo Edukacji Artystycznej, którego głównymi celami są pomoc materialna, naukowa i intelektualna dla Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Artystycznej w Zakopanem, tworzenie płaszczyzny integracji środowiska twórczego i intelektualnego w Zakopanem oraz przyczynianie się do rozwoju współpracy europejskiej, szczególnie w dziedzinie edukacji twórczej.
 
Towarzystwo Edukacji Artystycznej
Prezes: Mirosława Lubowicz

ul. Henryka Sienkiewicza 12
34-500 Zakopane
www.tea.z-ne.pl