ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Tatrzańska Fundacja Muzyczna

 
 
 
 
 
fundacja
 
 
 
Tatrzańska Fundacja Muzyczna należy do fundacji “non profit”.
 
Statutowe cele działania organizacji to między innymi, podtrzymywanie muzycznych tradycji Zakopanego i regionu wokół Tatr, wspieranie działalności Tatrzańskiej Orkiestry Klimatycznej, wspieranie działalności popularyzatorskiej i edukacyjnej w dziedzinie muzyki.

Tatrzańska Fundacja Muzyczna
Prezes: Agnieszka Kreiner
ul. Moliera 8/29
00-076 Warszawa