ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Stowarzyszenie Speleoklub Tatrzański Z/S Zakopanem

 
 
 
 
 
stowarzyszenie
 
 
 
Speleoklub Tatrzański jest kontynuatorem Koła Jaskinioznawczego PTTK w Zakopanem, które powstało przy Zarządzie Oddziału PTTK w Zakopanem w listopadzie 1951 r. Jego organizatorem był prekursor speleologii tatrzańskiej Stefan Zwoliński., odkrywca i badacz wielu jaskiń w Tatrach.
 
Stowarzyszenie Speleoklub Tatrzański Z/S Zakopanem

ul. Kasprusie 4c / 2
34-500 Zakopane
kontakt@speleoklubtatrzanski.pl
www.speleoklubtatrzanski.pl