ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Stowarzyszenie im. Mieczysława Karłowicza w Zakopanem

 
 
 
 
 
stowarzyszenie
 
 
 
Celem Stowarzyszenia jest działalność publiczna na rzecz upowszechniania i pielęgnowania muzyki, ze szczególnym uwzględnieniem społeczności Podhala.
 
Stowarzyszenie realizuje swoje cele między innymi poprzez upowszechnianie polskiej muzyki na tle muzyki światowej, propagowanie wiedzy o życiu i twórczości Mieczysława Karłowicza, promowanie twórczości kompozytorów inspirujących się w swych dziełach Tatrami i folklorem Podhala, kultywowanie tradycji organizacji muzycznych oraz twórców mieszkających lub tworzących na terenie Zakopanego i Powiatu Tatrzańskiego, promocję regionu Zakopanego i Podhala poprzez stworzenie modelu „turystyki muzycznej”, działania na rzecz powstania na terenie Zakopanego profesjonalnej sali koncertowej oraz działania na rzecz utworzenia nowego wizerunku Zakopanego jako centrum kultury.

Stowarzyszenie im. Mieczysława Karłowicza w Zakopanem
Prezes: Danuta Sztencel

ul. Na Wilcznik 1
34-500 Zakopane
tel: 606 660 502
email: info@karlowicz.org