KULTURALNIE

Muzeum Stylu Zakopiańskiego Inspiracje

 
 
 
 
 
Zakopane
 
Muzeum Stylu Zakopiańskiego Inspiracje
 
 
 
Muzeum Stylu Zakopiańskiego Inspiracje
im. Marii i Bronisława Dembowskich
Filia Muzeum Tatrzańskiego

34-500 Zakopane
Droga do Rojów 6
tel. + 48 18 20 12 294
www.muzeumtatrzanskie.pl

Ekspozycja stała urządzona jest w dwóch izbach frontowej części chałupy.

Izba czarna – w której w przeszłości koncentrowało się życie góralskiej rodziny, urządzona jest tak, jak izby w drugiej połowie XIX wieku, opisane przez Władysława Matlakowskiego, znane też z rysunków i tekstów Stanisława Witkiewicza. Do jej wyposażenia wykorzystano najstarsze eksponaty pochodzące ze zbiorów Muzeum Tatrzańskiego.

Izba biała - pełniąca w góralskiej chałupie rolę salonu, to miejsce ekspozycji kolekcji Marii i Bronisława Dembowskich, tworzonej w latach 1886-1893, a następnie przekazanej w darze Muzeum Tatrzańskiemu w 1922 roku. Ten zbiór blisko czterystu przedmiotów – obrazy na szkle, ceramika, łyżniki, rzeźba, strój, sprzęty pasterskie – odznaczających się ozdobną formą i bogatym zdobnictwem, był dla Stanisława Witkiewicza bezpośrednim źródłem inspiracji dla projektowanych przedmiotów sztuki użytkowej w stylu zakopiańskim. Pierwszy łyżnik z kolekcji został znaleziony przez Marię i Bronisława Dembowskich w 1886 roku w góralskiej chałupie na Furmanowej.

Źródło zdjęcia: Biuro Promocji Zakopanego

(em)