KALENDARZ WYDARZEŃ

Galeria Jednego Autora: Tomaš Rázga "Miasto Svit na fotografii"

 
 
 
 
 
Środa, 9 września 2015, godz. 18.00
 
Galeria Jednego Autora: Tomaš Rázga "Miasto Svit na fotografii"
 
 
Galeria Jednego Autora w Tatrzańskiej Agencji Rozwoju, Promocji i Kultury zaprasza.
 
Prezentacja wystawy fotograficznej Tomaša Rázgi "Miasto Svit na fotografii” odbędzie się w DW "Jasny Pałac", ul. Tetmajera 24 w środę, 9 września o godz. 18.00.

Oprawę muzyczną zapewnią lokalni artyści ze Svitu. Degustować będzie można słowackie specjały regionalne.

Wstęp wolny.

Najmłodze i najmniejsze

Svit to najmłodsze miasto pod Tatrami i prawdopodobnie także na terenie całego Spiszu. Nosi przydomek „miasteczko przemysłowe”. Pod względem terytorium jest najmniejszym miastem na Słowacji. Zostało założone dosłownie na „zielonej łące”, w pobliżu przydrożnych zajazdów kilku wiosek.
 
Na terenie dzisiejszego Svitu życie rozwijało się od najdawniejszych czasów. Bagna, pobliska rzeka Poprad i niedalekie góry stanowiły nietradycyjne otoczenie człowieka. I właśnie nieprzyjazne na pierwszy rzut oka mokradła stały się schronieniem dla pierwszych ludzi. Badania archeologiczne mogą nam przynieść jeszcze niejedną rewelację o kulturze i tradycjach poprzednich mieszkańców Svitu.
 
Historia powstania miasta jest ciekawa – wiąże się nierozerwalnie z firmą Bata z morawskiego Zlína. Bata był monopolistą w produkcji obuwia w czasach I Republiki Czechosłowackiej i przez pewien okres największym ich producentem na świecie. Nie zajmował się jednak wyłącznie produkcją butów, poszerzył swoją działalność również na przemysł chemiczny,  planując otwarcie zakładów tej branży na Słowacji.
 
Na początku 1934 po negocjacjach z wieloma miejscowościami nabył grunty w następujących lokalizacjach: Veľká pri Poprade (największa część), Batizovce, Spišská Teplica i Lučivná. Veľká sprzedała swoje grunty pod warunkiem, że siedziba firmy będzie się znajdować wyłącznie na tych gruntach i że w firmie będą pracować przede wszystkim jej mieszkańcy i – co najważniejsze – nowa osada i stacja kolejowa, która znajdowała się w Batizovcach, miała nosić nazwę Veľká. 
 
Skąd więc pochodzi współczesna nazwa? Znamy kilka wariantów: nazwa samej fabryki brzmiała Slovenská viskózová továreň i właśnie od skrótu tej nazwy miała powstać nazwa Svit. Kolejny wariant jest taki, że nazwa pochodzi od czeskiego słowa svitek "motek".
 
Budowę rozpoczęto w 1934, produkcję uruchomiono już na początku 1936 i nieustannie ją zwiększano,  dobudowując nowe hale i domy dla robotników. W 1937 rozpoczęto tu produkcję włókien chemicznych, w 1938 – celofanu, a rok później uruchomiono produkcję tekstyliów. Historii Svitu towarzyszy więc przemysł chemiczny i tekstylny.
 
Po II wojnie światowej w 1946  miejscowość usamodzielniła się. Rok później stacja kolejowa zmieniła nazwę z Batizoviec na Svit, a status miasta przyznano miejscowości w 1962. Skonfiskowane zakłady Baty zostały przemianowane na Chemosvit i Tatrasvit.
 
Na uwagę zasługują ładne współczesne obiekty sakralne – kościół rzymsko-katolicki św. Józefa Robotnika (konsekracja w 1991) i kościół ewangelicki (konsekracja w 1993).
 
Svit w odróżnieniu od innych spiskich miejscowości nigdy nie był wielonarodowy. Być może dlatego, że powstał dopiero w czasach I Republiki Czechosłowackiej. Mieszkańcy zaczęli tu przybywać wraz z budową zakładów Baty. Byli to przede wszystkim Słowacy z pobliskich miejscowości i Czesi kierujący pracami budowlanymi i produkcją. Większość Czechów po podziale I Republiki w latach 1938 – 1939 musiała opuścić Svit. Kształt dzisiejszemu miastu nadali więc w zasadzie Słowacy.
 
Ponieważ mieszkańcy przybywali z całego regionu, specyficzna kultura musiała się tu zrodzić od zera. Już trzy lata po wmurowaniu kamienia węgielnego Svitu powstała potrzeba tworzenia wartości kulturowych. Niedzielne popołudnia z muzyką pod kierownictwem Alojza Škrobáka wywołały pragnienie osiągnięcia w dziedzinie folkloru czegoś więcej, a na wyniki nie trzeba było długo czekać.

W 1954. w zakładach działało 15 kółek zainteresowań. Najbardziej reprezentatywne stały się jednak: orkiestra dęta Sviťanka, mały chór męski i zespół folklorystyczny Jánošík, który powstał w 1956. Prezentuje on folklor nie tylko ze Spiszu, ale również z innych regionów Słowacji.
 
Zespół folklorystyczny Jánošík występował w prawie wszystkich krajach Europy, a także  na innych kontynentach (Ameryka, Azja, Australia). Prezentował swój bogaty program kulturalny podczas wielu letnich i zimowych igrzysk olimpijskich oraz innych światowych wydarzeń sportowych. To dzięki zespołowi do dziś w Svicie żywa jest stara słowacka tradycja przystrajana obejść zielonymi drzewkami na majowe święto.
 
Przy okazji czterdziestolecia działalności zespołu Jánošík podjęto ideę pracy z dziećmi, dzięki czemu w 1996. powstał dziecięcy zespół folklorystyczny Jánošíček. Zespół dziecięcy odniósł swoje największe sukcesy w Czechach, na Litwie i w Polsce. Tradycyjną imprezą, której celem jest zachowanie wartości kulturowych, są także organizowane w czerwcu Dni Miasta.
 
Svit stał się sławny również dzięki koszykówce. Mężczyźni w 1961 zdobyli tytuł mistrzów Czechosłowacji, a po powstaniu Republiki Słowackiej ponownie stanęli na najwyższym podium w 2003.
 
Przyroda w okolicach Svitu urzeka swoim pięknem. Właśnie tu, gdzie zaczynają się tereny Tatrzańskiego Parku Narodowego i Parku Narodowego Niskie Tatry, znajdziemy jedne z najpiękniejszych zakątków na Słowacji. Dlatego w centrum uwagi władz miasta znalazła się turystyka. Dużą popularnością cieszy się szlak dla rowerzystów i rolkarzy o łącznej długości niemal 10 km. Trasa umożliwia uprawianie sportu, ale stanowi także dogodne połączenie z atrakcyjną turystycznie Doliną Lopušną.
 
W Veľkiej, która odsprzedała Bacie część swoich terenów, mieszkali również Niemcy. Do Svitu jednak przeniosło się ich niewielu. Większość chodziła do pracy ze swoich pobliskich domów. Niemcy wyprowadzili się stąd pod koniec II wojny światowej, a zwłaszcza po niej i nie pozostawili po sobie praktycznie żadnych śladów.
 
Po II wojnie światowej do Svitu przybyli w poszukiwaniu pracy również Rusini, Polacy i Węgrzy. Nie była to jednak duża fala emigracji, raczej zawieranie mieszanych małżeństw. Wszystkie te narodowości stanowią obecnie niewielki odsetek mieszkańców. Ich liczba waha się między 9 – 14 osób, co jest zbyt mało, aby wytworzyła się ich własna kultura i charakterystyczna tożsamość. 
 
W Svicie jako mieście młodym przed wojną mieszkało bardzo niewielu Żydów. Wraz z Batą jako technik przybył tu Eugen Friedländer z rodziną. W fabryce pracował jako konstruktor. Należał do szczęśliwców, którzy przeżyli grozę wojny, a jego potomkowie mieszkają w mieście do dziś. Po wojnie sprowadziło się tu parę żydowskich rodzin, na przykład pochodząca z Popradu rodzina Arpáda Langera. W Svicie nie mieli swojej świątyni, więc w sobotę i niedzielę odwiedzali synagogę w Popradzie. 
 
Romowie obecnie stanowią niewiele ponad 1 proc. mieszkańców. W czasie powstawania Svitu było ich tu jednak więcej. Znajdowali pracę przy budowie, ale zarabiali także jako muzykanci. W 1965 w Svicie zameldowana była tylko jedna rodzina z 9 dzieci. W 1979  wydano rozporządzenie, które zobowiązywało gminy, miasta, spółdzielnie i przedsiębiorstwa do stwarzania odpowiednich warunków dla „rodzin cygańskich” pod względem pracy i mieszkania – dotyczyło to także Svitu.

Przybyło tu do pracy wielu Romów, a przedsiębiorstwa dawały im służbowe mieszkania. Pod koniec 1979  w Svicie mieszkało już 11 rodzin liczących 113 osób. Podczas ostatniego spisu ludności w 2001 swoją przynależność do mniejszości romskiej zadeklarowało tylko 83 mieszkańców.
 
Ján Antonín Baťa (1898 – 1965) 
 
Przedsiębiorca z wykształceniem ekonomicznym. W 1932  po tragicznej śmierci przyrodniego brata Tomáša (mieli wspólnego ojca) przejął rodzinny interes. Z prężnej czechosłowackiej firmy w krótkim czasie powstała ponadnarodowa organizacja z oddziałami na całym świecie. Przedsiębiorstwa Baty działały w branży przemysłu skórzanego i chemicznego. Przyczynił się on również do wybudowania Svitu. W 1937 odbył lot dookoła świata. Przed wojną wyemigrował do Brazylii, gdzie też później zmarł. Został zgłoszony do Pokojowej Nagrody Nobla.
 
Strój ze Svitu
 
Miejscowości Batizovce, Gierlachów, Lučivná, Mięguszowce, Štôla to region przejściowy między Liptowem a Spiszem. Strój męski charakteryzuje się białymi lub – w późniejszym okresie – niebieskim, i sznurowanymi portkami z sukna, niebieską lub czarną wyszywaną kamizelką i płaszczem długości trzy czwarte,  również z sukna. Kobieca koszula sięgała do kolan, później uzupełniono ją o zakładany na wierzch oplecok. Spódnica i gorset noszone były osobno. Uroczysta spódnica była z sukna, białą młode kobiety zakładały na mniej uroczyste okazje. Włosy we fryzurze kobiet były podzielone na dwie części, fryzura nie była układana na stelażu. Na ułożone włosy zakładano koronkowy lub szydełkowany czarny czepiec z bogatym wełnianym haftem.
 
(em)
 
 
 
Dom Kultury w Svitcie